Kamera online


Każdy z rodziców (opiekunów) otrzyma osobiste hasło umożliwiające dostęp do podglądu kamer zamontowanych w przedszkolu. Osoby "z zewnątrz" nie będą mogły korzystać z tej funkcji.

podaj grupę, w której jest dziecko:

podaj hasło dostępu:


Przedszkole Edukacyjne Enedue - 2014- 2019 - Oława, ul. Broniewskiego 1, tel. 505 807 566, 604 134 816