Plan dnia
PLAN DNIA GRUPA JEŻYKÓW (MALUSZKI)

Plan dnia gr Jeżyki


poniedziałek wtorek

6.30-8.30 schodzenie się dzieci, 6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie 8.30-9.00 - śniadanie
9.00-9.30- angielski 9.00-9.30 – angielski
9.30-10.00 taniec 9.30-10.30- ćw korekcyjne
10.00-10.30 zajęcia dydaktyczne 10.30-11.00- zajęcia dydaktyczne
10.30-12.00 zajęcia kierowane/spacer 11.00-12.00- zabawa dowolna/spacer
12.00-12.45 obiad II danie 12.00-12.30 obiad II danie
12.45-13.45 spacer / zajęcia dowolne 13.00-13.30 szachy
14.00 14.30 – zupa/podwieczorek 14.00 14.30 – zupa/podwieczorek
14.30-15.00 - gry stolikowe 14.30-15.00 gry i zabawy z nauczycielem
15.00 zabawy dowolne 15.30 zabawy dowolne


środa czwartek

6.30-8.30 schodzenie się dzieci, 6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie 8.30-9.00 - śniadanie
9.00-9.30- angielski 9.00-9.30 – zajęcia dydaktyczne
9.30-10.30 zajęcia dydaktyczne 9.30-10.30- angielski
10.30 – 12.00 – wyjście do biblioteki/ 10.30-11.00 ćw. korekcyjne
logopeda 11.00-12.00 zabawa swobodna/spacer
12.00 – 12.30 obiad 12.00-12.30 obiad
12.30 – 13.15 sala gimnastyczna 12.30 – 14.00 zabawa kierowana / spacer
13.00-14.00 zabawa swobodna 14.00 – 14.30 zupa/podwieczorek
14.00 – 14.30 zupa/podwieczorek 14.30 – 15.00 – gry stolikowe
14.30 -15.00 zajęcia z nauczycielem 15.00 – zabawa swobodna
15.00 – zabawa swobodna


piątek
6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie
9.00-9.30- zajęcia dydaktyczne
9.30-10.30 angielski
10.30-11.00 zajęcia baletu
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 13.30 spacer
13.30-14.00 matematyka
14.00 -14.30 zupa/podwieczorek
14.30-15.00 zabawy z nauczycielem
15.00 zabawa swobodnaPLAN DNIA GRUPA BIEDRONEK (STARSZAKI)

PLAN DNIA


poniedziałek wtorek

6.30-8.30 schodzenie się dzieci, 6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie 8.30-9.00 - śniadanie
9.00-9.30- zajęcia dydaktyczne 9.00-10.00- język angielski
9.30-10.30 angielski 10.00-10.30- ćwiczenia korekcyjne
10.30-11.00 taniec 10.30-11.00- zajęcia kierowane z nauczycielem
11.00-12.00 zajęcia dowolne/spacer 11.15-12.00- zabawa dowolna/spacer
12.00-12.45 obiad II danie 12.00-12.30 obiad II danie
12.45-13.45 spacer 12.30-13.30 szachy
14.00 14.30 – zupa/podwieczorek 14.00 14.30 – zupa/podwieczorek
14.30-15.00 spacer / gry stolikowe 14.30-15.30 gry i zabawy z nauczycielem
15.00 zabawy dowolne 15.30 zabawy dowolne


środa czwartek

6.30-8.30 schodzenie się dzieci, 6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie 8.30-9.00 - śniadanie
9.00-9.30- zajęcia dydaktyczne 9.00-10.00 – j.angielski
9.30-10.30 angielski
10.30 – 12.00 – wyjście do biblioteki/ 10.30-11.00 ćw. korekcyjne
logopeda 11.00-12.00 zabawa swobodna/spacer/zajęcia z nauczycielem
12.00 – 12.30 obiad 12.00-12.30 obiad
12.30 – 13.15 sala gimnastyczna 12.30 – 14.00 zabawa kierowana / spacer
13.00-14.00 zabawa swobodna 14.00 – 14.30 zupa/podwieczorek
14.00 – 14.30 zupa/podwieczorek 14.30 – 15.00 – gry stolikowe
14.30 -15.00 zajęcia z nauczycielem 15.00 – zabawa swobodna
15.00 – zabawa swobodnapiątek
6.30-8.30 schodzenie się dzieci,
zabawy dowolne

8.30-9.00 – śniadanie
9.00-10.00- j.angielski
10.00-10.30- zajęcia dydaktyczne
10.30-11.00 zajęcia baletu
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 13.30 spacer
13.30-14.00 matematyka
14.00 -14.30 zupa/podwieczorek
14.30-15.30 zabawy z nauczycielemRAMOWY ROZKLAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:30 - 8:00 -
Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi.. Zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
8:00 – 8:30 -
Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.
8:30 – 9:00 -
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
9:00 – 11:00 -
Zajęcia kierowane -Tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzania wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacji w różnych formach aktywności ( poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.
11:00 – 12:00 -
Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
12:00 – 12:30 -
Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
12:30 – 14:00 -
Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek, wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowane spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela; ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych.
14:00 – 14:45 -
Zupa i podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.
14:45 – 17:30 -
Gry i zabawy na powietrzu lub w sali – zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela; gry i zabawy stolikowe; praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym; zabawy ze śpiewem; indywidualne rozmowy z dziećmi na temat wydarzeń dnia.
Przedszkole Edukacyjne Enedue - 2014- 2019 - Oława, ul. Broniewskiego 1, tel. 505 807 566, 604 134 816